Aktualności

Strona główna > Aktualności

W poniedziałek, 8 października na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ zainaugurowana zostanie V Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego.

Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego to realizacja marzeń słynnego sojologa, które zapisał w swoich dziennikach. W 2013 roku Rada Powiatu Cieszyńskiego i Rada Miasta Ustroń przyjęły oświadczenia, że popierają inicjatywę powołania Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych. Stwierdziły również wówczas, że rolą Szkoły będzie upowszechnianie spuścizny intelektualnej wielkiego uczonego pochodzącego z Ziemi Cieszyńskiej, a o współpracę poprosiły Uniwersytet Śląski.

W poniedziałek, 8 października 2018 roku o godz. 15.00 w sali 144 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych programem Bloku Kształcenia Nauczycielskiego.

Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) to program dający studentom UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy pragną uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.Ze względu na wydłużenie procesu przebudowywania w MNiSW standardów kształcenia nauczycieli możemy w tym roku akademickim jeszcze raz zrealizować program BKN-u według zasad i standardów określonych  w rozporządzeniu MNiSW z 17 stycznia 2012 roku.

W piątek, 28 września 2018 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyła się kolejna konferencja dotycząca ważnych postaci dla ziemi pszczyńskiej. Inicjatorami tych cyklicznych wydarzeń są radni z Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pszczyńskiego z dr Danutą Kocurek- pracownikiem Zakładu Historii i Teorii Wychowania WEiNoE UŚ, oraz przewodniczącym komisji, Damianem Cieszewskim na czele. Piątkowa konferencja nosiła tytuł: „Zasłużeni nauczyciele ziemi pszczyńskiej. Znani i nieznani”.

Zapraszamy wszystkich studentów I roku na spotkania organizacyjne., które odbędą się w sali konferencyjnej 1 października 2018 roku.

Studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji zapraszamy na godzinę 9:00. Dla studentów Wydziału Artystycznego spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00.

Na spotkaniu studenci poznają m.in. opiekunów swoich grup i władze dziekańskie. Zostanie omówiona również uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 oraz immatrykulacja studentów i doktorantów.

W środę 3 października 2018 roku Wydział Artystyczny oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego zainaugurują pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w auli akademickiej cieszyńskiego kampusu.

W programie przewidziano wystąpienia dziekanów wydziałów UŚ w Cieszynie i przedstawicieli Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego, a także immatrykulację studentów. Wykład inauguracyjny pt. „Gdzie nie spojrzeć. O projektowaniu graficznym” wygłosi dr hab. Łukasz Kliś – dyrektor Instytutu Sztuki, a uroczystość uświetni występ Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek.

Śląski przewoźnik po raz kolejny zachęca świeżo upieczonych studentów do przetestowania transportu kolejowego w cenie symbolicznej złotówki. Tylko tyle za bilet miesięczny Kolei Śląskich zapłacą studenci pierwszego roku.

W dniu 6.09.2018 Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka na konferencji prasowej w Katowicach poinformował o wynikach programu Sportowa Polska w ramach którego Uniwersytet Śląski pozyskał 3,5 mln złotych na modernizację obiektów sportowych w Cieszynie – etap 1 basen.

Wakacyjny czas nie był dla naszego kampusu okresem urlopowym. W lipcu i sierpniu Cieszyn stał się miejscem wielu wydarzeń i gościł sporo gości z zagranicy.

Już po raz 31. na cieszyńskim kampusie zawitają zespoły folklorystyczne z całego świata. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, którego gospodarzem jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice".

Koleje Śląskie zapraszają na dzień otwarty w siedzibie spółki (Raciborska 58, Katowice), który odbędzie się 21 lipca w godzinach 10:00- 16:00.

W ramach wydarzenia będzie można m.in. spotkać się z maszynistami pracującymi w naszej spółce oraz przyjrzeć się niektórym pojazdom z naszego parku taborowego. Do dyspozycji kandydatów będą również pracownicy Działu Kadr, z którymi będzie można porozmawiać o warunkach zatrudnienia, a także od razu zostawić swoje CV.

Wśród atrakcji przewidzianych na ten dzień znajduje się również możliwość zwiedzenia siedziby naszej spółki, w tym m.in. hali napraw.

Więcej informacji na www.kolejeslaskie.com

Strony