Aktualności

Strona główna > Aktualności

Tradycyjnie w okolicach początku grudnia, a dokładnie 27 listopada na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji odbyły się warsztaty plastyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszą środę grudnia (5 grudnia) w sali konferencyjnej cieszyńskiego kampusu odbędzie się konferencja pt.: "Harcerskie inspiracje w edukacji i wychowaniu" organizowaną przez harcerzy i instruktorów Hufca Ziemi Cieszyńskiej.

Zaproszenie kierowane jest szczególnie do instruktorów, nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów, członków samorządów uczniowskich - osób, którym bliskie są tematy edukacji i wychowania. Organizatorzy pragną w ten sposób stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i refleksji na temat tego, jak harcerski dorobek może wspierać i inspirować w procesie uczenia się i nauczania.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza na „Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych (II edycja)”.

Obchody 100. rocznicy dzyskania przez Polskę niepodległości były również zainicjowane na wydziałach cieszyńskich Uniwersytetu Śląskiego. Wszystko za sprawą pracowników i studentów Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego.

21 listopada 2018 roku dla społeczności akademickiej na cieszyńskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego zorganizowane zostaną dni poradnictwa pod hasłem „ZUS dla UŚ”. Do dyspozycji studentów dostępne będą stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy których eksperci ZUS udzielać będą porad z zakresu realizowanych świadczeń, a odwiedzający będą mogli skorzystać z oferowanych przez instytucję e-usług.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach współpracy uczelni z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej, badawczej, a także realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych. Umowa w tej sprawie zawarta została w czerwcu 2017 roku.

Dyplomy oraz listy gratulacyjne i rekomendacyjne otrzymali najlepsi absolwenci roku akademickiego 2017/2018. Uroczystość, która odbyła się 19 listopada 2018 roku w rektoracie uczelni, stanowiła okazję do uhonorowania osób wyróżniających się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującymi lub bardzo dobrymi ocenami na dyplomach oraz osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

Podczas uroczystości ogłoszony został także wynik tegorocznej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Zwyciężczynią konkursu została Natalia M. Ruman – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

II Lokalny  Przegląd Małych Form Teatralnych dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Mój Świat – Moja Przestrzeń” już za nami. Druga edycja wydarzenia odbyła się 23 październik 2018 r. w holu Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

W tym roku swój program na scenie zaprezentowali: Zespół Szkół nr 3 Specjalnych z Pszczyny- oddział w Pielgrzymowicach, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame ze Strumienia oraz nieformalna grupa integracyjna „Stokrotki” z Zebrzydowic.

W poniedziałek, 8 października na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ zainaugurowana zostanie V Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego.

Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego to realizacja marzeń słynnego sojologa, które zapisał w swoich dziennikach. W 2013 roku Rada Powiatu Cieszyńskiego i Rada Miasta Ustroń przyjęły oświadczenia, że popierają inicjatywę powołania Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych. Stwierdziły również wówczas, że rolą Szkoły będzie upowszechnianie spuścizny intelektualnej wielkiego uczonego pochodzącego z Ziemi Cieszyńskiej, a o współpracę poprosiły Uniwersytet Śląski.

W poniedziałek, 8 października 2018 roku o godz. 15.00 w sali 144 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych programem Bloku Kształcenia Nauczycielskiego.

Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) to program dający studentom UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy pragną uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.Ze względu na wydłużenie procesu przebudowywania w MNiSW standardów kształcenia nauczycieli możemy w tym roku akademickim jeszcze raz zrealizować program BKN-u według zasad i standardów określonych  w rozporządzeniu MNiSW z 17 stycznia 2012 roku.

W piątek, 28 września 2018 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyła się kolejna konferencja dotycząca ważnych postaci dla ziemi pszczyńskiej. Inicjatorami tych cyklicznych wydarzeń są radni z Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pszczyńskiego z dr Danutą Kocurek- pracownikiem Zakładu Historii i Teorii Wychowania WEiNoE UŚ, oraz przewodniczącym komisji, Damianem Cieszewskim na czele. Piątkowa konferencja nosiła tytuł: „Zasłużeni nauczyciele ziemi pszczyńskiej. Znani i nieznani”.

Strony