Kontakt

Strona główna > Kontakt

Wydział Artystyczny

► Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

► Biuro Projektów, Promocji i Rozwoju

► Księgowość

► Dział Administracyjno-Gospodarczy

► Portiernie

► Uniwersytet Śląski 

 

 

Wydział Artystyczny

www.wart.us.edu.pl

adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62

 

DZIEKANAT

tel.: 33 85 46 164
fax: 33 85 46 102
e-mail: dziekanat-wart@us.edu.pl

 

TOK STUDIÓW

tel.: 33 85 46 172
fax: 33 85 46 102

 

INSTYTUT MUZYKI

tel.: 33 85 46 117
fax: 33 85 46 102
e-mail: imuzyki@wart.us.edu.pl

 

INSTYTUT SZTUKI

tel.: 33 85 46 116
fax: 33 85 46 102
e-mail: isztuki@wart.us.edu.pl

 

GABINET SŁUCHANIA MUZYKI

wypożyczalnia instrumentów i sprzętu muzycznego
tel. 33 83 46 286
pok. 106 D (Instytut Muzyki)

 

CENTRALA – SEKRETARIAT DZIEKANA

tel.: 33 85 46 240
fax: 33 85 46 102
e-mail: wart@wart.us.edu.pl

 

GABINET PRODZIEKANÓW

tel.: 33 85 46 285
fax: 33 85 46 102

 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

www.weinoe.us.edu.pl

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62

 

TOK STUDIÓW  

pok. 10 (budynek główny)

 

ANIMACJA SPOŁECZNO KULTURALNA Z EDUKACJA KULTURALNĄ

tel.: 33 85 46 113
fax:  33 85 46 101
e-mail: b.dziadzia@kek.edu.pl

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

tel.:  33 85 46 150 
fax:  33 85 46 101
e-mail: etnologia@us.edu.pl

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ

tel.:  33 85 46 112
fax:  33 85 46 101
e-mail: oligo@us.edu.pl

 

PEDAGOGIKA

tel.:  33 85 46 112, 33 85 46 109
fax:  33 85 46 101
e-mail: ipedagog@us.edu.pl

 

Biuro Projektów, Promocji i Rozwoju

tel. 33 85 46 302
tel. 33 85 46 340
pok. 124 (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, budynek główny)

 

Księgowość

Wydział Artystyczny
tel. 33 85 46 426
(Collegium Technicum)

 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

tel. 33 85 46 196
tel. 33 85 46 370
pok. 10 (budynek główny)

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Cieszyńskiego

43-400 Cieszyn, ul. Niemcewicza 4
tel. 33 85 46 451

 

Portiernie

BUDYNEK GŁÓWNY
tel. 33 8546 103, kom. 664 046 194

 

INSTYTUT SZTUKI
tel. 33 8546 179, kom. 664 027 413

 

INSTYTUT MUZYKI
tel. 33 8546 400, kom. 664 029 805

 

OBIEKTY SPORTOWE
tel. 33 8546 174, kom. 664 035 482

 

ZAJAZD ACADEMICUS
recepcja: tel. 33 8546 464

 

AKADEMIKI
DSN: tel. 33 8546 120, kom. 664 031 368
UŚKA: tel. 33 8546 122, kom. 664 045 768

 

Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
tel.: 32 359 22 22
e-mail: info@us.edu.pl