Studiuj w Cieszynie

Strona główna > Studiuj w Cieszynie

Uniwersytet Śląski to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni. Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia swoją ofertę dydaktyczną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców. Dążymy do tego, by Uniwersytet Śląski był uczelnią przygotowaną do innowacyjnego i ustawicznego kształcenia, interdyscyplinarnego, zindywidualizowanego oraz ukierunkowanego na potrzeby studentów, wykorzystującego najnowsze technologie i sposoby kształcenia.

 

Zapraszamy do Kampusu Cieszyn, położonego niedaleko granicy polsko-czeskiej. Znajdują się tam dwa wydziały Uniwersytetu Śląskiego: Wydział Artystyczny oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Międzynarodowe wydarzenia kulturalne, projekty naukowe i spotkania studenckie są na stałe wpisane w koncepcję kształcenia w Cieszynie. 

 

Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji proponujemy studia na kierunkach o profilach humanistycznym i społecznym: animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja kulturalna, etnologia i antropologia kulturowa, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią oraz oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. W obrębie kierunków realizowane są innowacyjne specjalności, dostosowane do potrzeb rynku pracy.

 

Sprawdź kierunki studiów na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

 

Grupa studentów w bibliotece, trzy osoby pochylają się nad książkami, jedna - sięga po książkę z półki

 

Wybierając Wydział Artystyczny możesz kształcić się w zakresie edukacji muzycznej lub wybrać muzykę w multimediach, możesz studiować również grafikę, malarstwo, edukację plastyczną, sztuki piękne lub projektowanie gier.

 

Sektor gier wideo w Polsce wspiera działająca w Cieszynie spółka ARP Games. Jej oferta skierowana jest do młodych twórców gier oraz start-upów, wsparcie realizowane jest w postaci dedykowanego szkolenia, mentoringu oraz wejścia kapitałowego. Inicjatorami projektu są: Agencja Rozwoju Przemysłu, Powiat Cieszyński oraz należąca do Uniwersytetu Śląskiego spółka SPIN-US.

 

Sprawdź kierunki studiów na Wydziale Artystycznym

 

jedna osoba pracuje nad rzeźbą, druga - maluje

 

Zobacz również: